Reference

14
let zkušeností s dotacemi
312
spokojených zákazníků
592
zrealizovaných projektů
Domov sociálních služeb svaté Kateřiny v Bolaticích

Domov sociálních služeb svaté Kateřiny v Bolaticích

Předmětem projektu byla novostavba objektu sociálních služeb v obci Bolatice. Realizací projektu vznikl nový domov, kde jsou poskytovány tři sociální služby, a to domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a denní stacionář.

Sociální bydlení města Jiříkov

Sociální bydlení města Jiříkov

Realizací projektu došlo ke komplexní rekonstrukci objektu za účelem vybudování 8 bytových jednotek, které po realizaci projektu byly určeny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Sociální byty Kozojídky

Sociální byty Kozojídky

Předmětem projetu byla přestavba nevyužívaného objektu na obecní sociální byty. Celkem vznikly budově 2 bytové jednotky.

Nová přetlaková tenisová hala včetně oplocení v Poděbradech

Nová přetlaková tenisová hala včetně oplocení v Poděbradech

Předmětem projektu byl nákup a instalace nové přetlakové tenisové haly pro tři tenisové dvorce spolku TJ LTC Poděbrady z.s. včetně vybudování bezpečného oplocení.

Vybudování multifunkčního školního hřiště

Vybudování multifunkčního školního hřiště

Předmětem projektu bylo vybudování víceúčelového hřiště o rozměrech 12 x 25 m pro míčové sporty s využitím pro hodiny tělesné výchovy.

Rekonstrukce místní komunikace v Rožmitále pod Třemšínem

Rekonstrukce místní komunikace v Rožmitále pod Třemšínem

Předmětem projektu byla rekonstrukce ul. Na Chmelnici ve městě Rožmitál pod Třemšínem. V rámci projektu došlo k realizaci asfaltového povrchu místních komunikací vč. obnovy travnatých pásů.

Opravy místních komunikací v k.ú. Stachy a k.ú. Jaroškov

Opravy místních komunikací v k.ú. Stachy a k.ú. Jaroškov

Předmětem projektu byla oprava poškozených místních komunikací v majetku obce Stachy nacházející se na k.ú. Stachy a k.ú. Jaroškov. V rámci projektu bylo opraveno celkem 9223 m2 povrchu místních komunikací.

Obec Chyňava – Malé Přílepy – Dopravní automobil

Obec Chyňava – Malé Přílepy – Dopravní automobil

Předmětem projektu byl nákup nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany v obci Malé Přílepy spadající pod obec Chyňava. Projekt byl kofinancován dotací ze Středočeského kraje.

Oprava chodníku v ulici Říčanská v obci Všestary

Oprava chodníku v ulici Říčanská v obci Všestary

Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku v ulici Říčanská v obci Všestary.

Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice

Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice

ředmětem projektu byla novostavba bytového domu s 6 bytovými jednotkami.