Sociální bydlení města Jiříkov

Sociální bydlení města Jiříkov

Realizací projektu došlo ke komplexní rekonstrukci objektu za účelem vybudování 8 bytových jednotek, které po realizaci projektu byly určeny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Naše činnost: Zpracování Studie proveditelnosti, zpracování projektové žádosti, administrace veřejné zakázky, projektové řízení

Investor: město Jiříkov

Dotační program: IROP

Celkové náklady: 18 499 000 Kč

Výše dotace: 9 545 687 Kč


Zpět
Galerie
Sociální bydlení města JiříkovSociální bydlení města Jiříkov