Naše služby

Naše služby poskytujeme v oblasti dotačního managementu i mimo něj v rámci reginálního rozvoje, sociálních služeb, sportu a životního prostředí. Jedná se jak o záměry financované z Evropských programů a národních programu, tak i z vlastních finančních zdrojů.

KONZULTACE ZÁMĚRŮ

V našem oboru platí, že kvalitní příprava záměru je klíčem k úspěšné realizaci. Proto je část přípravy projektů velmi důležitá a doporučujeme záměry konzultovat již od svého prvopočátku. Prvotní konzultace nabízíme zdarma.

 • Konzultace záměru na osobní schůzce nebo online
 • Zhodnocení připravenosti záměru
 • Upozornění na případná rizika
 • Vyhledání vhodného dotačního titulu k financování
 • Možnost nezávislé konzultace k plánovaným či realizovaným projektům
konzultace
investice

ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, STUDIÍ PROVEDITELNOSTI

Větší investiční i neinvestiční akce se neobejdou bez klíčových dokumentů s jejichž zpracováním Vám pomůžeme.

 • Studie proveditelnosti
 • Investiční záměry
 • Podnikatelské plány
 • Analytické podklady a podpůrné dokumenty

ŽÁDOSTI O DOTACE

Vypracujeme a podáme žádost o dotaci na Váš záměr.

 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Zpracování a kompletace povinných příloh
 • Zastupování žadatele na základě plné moci
dotace
projekty

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Zajišťujeme komplexní projektové řízení od přípravy projektu, jeho realizace až po dobu udržitelnosti.

 • Nastavení harmonogramu projektu
 • Účast na kontrolních dnech
 • Administrace všech změn projektu
 • Zpracování žádostí o platbu
 • Zpracování zpráv o realizaci, závěrečného vyúčtování a vyhodnocení
 • Účast při kontrolách na projektu kontrolními orgány
 • Zpracování zpráv o udržitelnosti
 • Vedení dokumentace k projektu

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky realizujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří. Zohledňujeme podmínky a povinnosti plynoucí z jednotlivých dotačních titulů.

 • Realizujeme všechny druhy zadávacích řízení
 • Příprava zadávacích podmínek
 • Organizace průběhu zadávacích řízení
 • Poradenství v průběhu plnění smlouvy
 • Předání kompletní dokumentace k veřejné zakázce
zakazky
naše služby