Nová přetlaková tenisová hala včetně oplocení v Poděbradech

Nová přetlaková tenisová hala včetně oplocení v Poděbradech

Předmětem projektu byl nákup a instalace nové přetlakové tenisové haly pro tři tenisové dvorce spolku TJ LTC Poděbrady z.s. včetně vybudování bezpečného oplocení.

Naše činnost: Administrace žádosti o dotaci, vypracování investičního záměru, projektové řízení, vyúčtování dotace.

Investor: TJ LTC Poděbrady z.s.

Dotační program: MŠMT

Celkové náklady: 5 912 060 Kč

Výše dotace: 4 137 235 Kč


Zpět
Galerie
Nová přetlaková tenisová hala včetně oplocení v Poděbradech