Sociální byty Kozojídky

Sociální byty Kozojídky

Předmětem projetu byla přestavba nevyužívaného objektu na obecní sociální byty. Celkem vznikly budově 2 bytové jednotky.

Naše činnost: Administrace žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, projektové řízení, vyúčtování dotace, nastavení metodiky pro výběr cílových skupin pro obsazení bytů.

Investor: Obec Kozojídky

Dotační program: Dotační program:dministrace žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, projektové řízení, vyúčtování dotace, nastavení metodiky pro výběr cílových skupin pro obsazení bytů.

Celkové náklady: 4 981 640 Kč

Výše dotace: 4 439 916 Kč


Zpět
Galerie
Sociální byty KozojídkySociální byty Kozojídky