Města a obce

Města a obce patří mezi naší nejčastější klientelu. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a rádi připravujeme projekty od jejich počátku, ale díky našim zkušenostem zvládneme vstoupit i do již běžících projektů. Díky znalostem problematiky financování, podpory projektů, možnostem sdílení dobré či naopak špatné praxe Vám pomůžeme nasměrovat Vaše záměry tak, aby měly co největší šanci na získání podpory, byly realizovatelné a především udržitelné jak z provozního, tak finančního hlediska.

mestaobce
Jaké typy projektů pro města a obce řešíme?
 • Projekty v rámci vzdělávání – školy, školky, dětské skupiny
 • Sociální oblast – sociální bydlení, zázemí sociálních služeb, sociální práce
 • Veřejné komunikace – místní komunikace, chodníky, naučné stezky, cyklostezky, veřejné prostranství
 • Kultura a sport – památky, obecní domy, knihovny, multifunkční hřiště, sportoviště
 • Životní prostředí - vodovody, kanalizace, ČOV, kompostéry, odpady
 • Dále například hasičárny, hasičské automobily, kapličky, hřbitovy, územní plány, brownfieldy a další.
Proč spolupracovat s námi?
 • Nabízíme dlouhodobou spolupráci
 • Bezplatnou konzultaci záměrů
 • Nabízíme komplexní služby v administraci projektů
 • Zajistíme administrativu od počátku projektu až po jeho udržitelnost
 • Možnost dílčího plnění na projektech
 • Máme pevné ceny
Kontakt pro města a obce