Výzva Můj klub 2024 vyhlášena

Výzva Můj klub 2024 vyhlášena  15.11.2023

Národní sportovní agentura vyhlásila neinvestiční výzvu pro sportovní kluby Můj klub 2024. Více informací v článku.

 


Národní sportovní agentura vyhlásila dne 15.11.2023 výzvu Můj klub 2024, která je zaměřena na sportovní aktivity dětí a mládeže a na provoz a údržbu sportovního zařízení.

 Příjem žádostí o dotaci probíhá od 20.11.2023 do 5.1.2024 do 12.00 hodin.

Výzva je určena pro sportovní spolky a tělovýchovné jednoty, které vykonávají hlavní činnost v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let. Žadatel musí ke dni podání žádosti evidovat v Rejstříku sportu minimálně 20 sportovců ve věku od 4 – 19 let.

Způsobilými náklady mohou být například:

  • Náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu
  • Trenérské služby, služby fyzioterapie, metodické služby atd.
  • Spotřební materiál
  • Krátkodobý pronájem
  • Zabezpečení údržby a provozu sportovního zařízení
  • Spotřeba energií
  • Pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku a další.

 


KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ

Ing. Veronika Kopecká

tel. 604 759 113

kopecka@business-benefit.cz

 


Zpět