Business Benefit

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Sekce vzdělávání a zaměstnanost je určena pro dotační výzvy, které jsou zaměřeny na získání dotačních prostředků na vzdělávání cílových osob (zaměstnanců, studentů, odborné veřejnosti apod.) a získání dotačních prostředků na podporu zaměstnanosti v České republice. Vzhledem k rozsahu této oblasti jsou oprávněnými příjemce téměř všechny typy subjektů.
 

Aktuální dotační možnosti

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE