Business Benefit

PRO PODNIKATELE

Sekce podnikání a inovace je určena pro všechny typy dotačních výzev ve kterých jsou oprávněnými příjemci dotace podnikatelské subjekty. Obsah jednotlivých výzev je zaměřen na pořízení nových či rekonstrukci stávajících výrobních prostorů, nákup movitého vybavení a částečné hrazení provozních nákladů podniku. Dotační výzvy v této oblasti jsou určeny pro začínající podnikatele, mále, střední i velké společnosti.
 

Aktuální dotační možnosti

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE