Business Benefit

PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY

Podnikatelský plán je srdce Vašeho podnikání

Co je podnikatelský plán?

Podnikatelský plán, lze definovat, jako strukturovaný dokument, ve kterém na sebe logicky a věcně  navazují všechny klíčové oblasti, které souvisejí s uvažovaným podnikatelským záměrem či projektem. Hlavním účelem podnikatelského plánu je vyhodnotit všechny alternativy a posoudit realizovatelnost daného záměru nebo projektu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán je základním podkladem pro Vaše rozhodnutí, zda danou podnikatelskou činnost nebo projekt realizovat.

Kdo potřebuje podnikatelský plán a k čemu slouží?

Podnikatelský plán je základním srdcem podnikání pro všechny typy podnikatelů od drobných živnostníků po obchodní společnosti. Podnikatelský plán zpracujeme přesně k potřebám samotného podnikatele, který bude základním zdrojem a bodem ze kterého bude podnikatel, nebo podnik dlouhodobě vycházet při realizaci podnikání.

Podnikatelský plán slouží nejen pro potřeby samotného podnikatele, ale i pro získání případného podnikatelského úvěru v bance, při získání dotace z evropských a národních fondů a nebo při hledání vhodného investora či partnera. Každý partnerský subjekt bude po Vás chtít předložit podnikatelský plán, aby mohl vyhodnotit, že podnikatelský záměr je podložen relevantními průzkumy, analýzami a samotnou úvahou. Rozsah každého podnikatelského plánu se rozlišuje podle potřeby, k jakému účelu je určený a jaká specifika a kritéria musí definovat.

Vzorová struktura podnikatelského plánupodnikatelský záměr

Rozsah i struktura podnikatelského plánu je variabilní a je upravena dle potřeb jeho využití. Mezi základní členění podnikatelského plánu patří:

  • Představení projektu, podnikatelská myšlenka, motivace k podnikání
  • Popis výrobků a služeb
  • Strategické cíle rozvoje podniku
  • Tržní a obchodní analýzy
  • Marketingová strategie
  • SWOT analýza a analýza rizik
  • Lidské zdroje
  • Rozpočet potřeb projektu
  • Finanční plán, výnosů a zisků

 

Další kapitolou podnikatelského plánu můžou být specifické podmínky dotačních programů například: sociální aspekty, studie inovace, investiční záměry pro stavební i nestavební akce.

 

Tvorba podnikatelských záměrů

Společnost Business Benefit s.r.o. nabízí spolupráci při zpracování kompletního podnikatelského záměru, nebo spolupráci na jeho dílčích částech, jimiž jsou například analýza konkurence, průzkumy trhu, marketingové strategie.

Při zpracování podnikatelského plánu nabízíme:

Osobní přístup k zákazníkovi

Klíčem k úspěchu vzájemné spolupráce je osobní přístup k zákazníkovi a to už od prvního setkání. Při zpracování podnikatelského plánu dáváme důraz na pravidelnou komunikaci a pravidelné konzultace k postupně zpracovaným výstupům a to z důvodu, abychom se neodchylovali od Vašeho zamýšleného podnikatelského záměru.

Při sestavování podnikatelského záměru jsme schopni odhadnout jeho reálnost a životaschopnost. Veškerá zjištěná podnikatelská rizika, či nesoulady záměru s dotačními podmínkami, budeme zákazníkovi sdělovat ihned, co budou vytipována či odhalena. Naším cílem je sestavit takové podnikatelské plány, které jsou založeny na reálných představách a podkladech.

Originalita

Každý podnikatelský záměr je jedinečný a duševní vlastnictví podnikatele i na tohle myslíme a proto při sestavování plánu pracuje s každým záměrem jako s originálem. Nepoužíváme žádné vzorové metody, šablony či obecné informace, ale naší snahou je přesně identifikovat každou informaci, která by mohla mít na podnikatelský plán jak pozitivní tak negativní vliv.

Rychlost a šetření Vašeho času

V podnikání není času na zbyt a čas jsou peníze. Přesně tímto heslem se držíme při sestavování podnikatelského záměru. Již v první fázi spolupráce si nastavíme reálný časový harmonogram zpracování podnikatelského záměru, který budeme striktně dodržovat. Samozřejmostí je, že rychlost nebude mít žádný vliv na kvalitu záměru.

Cena

Ceny za zpracování podnikatelských plánu jsou velice variabilní. Cena se skládá především z rozsahu podnikatelského plánu, spolupráce zákazníka a dalších případných úkonů. Cenu za naše služby jsme schopni sdělit po první schůzce a nastavení společné spolupráce. Vždy je rozhodujícím kritériem přesná potřeba zákazníka. Rozhodně se distancujeme od toho, abychom kvůli vyšší ceně zpracovali části podnikatelského záměru, které nebude zákazník potřebovat, anebo jsou pro případný projekt nerelevantní.

 

Máte svůj podnikatelský záměr sepsaný a chtěli byste ho posoudit, či získat dotaci nebo investora?

Neváhejte nám Váš podnikatelský záměr zaslat. Zdarma Vám do jednoho týdne podnikatelský plán posoudíme a pokusíme se pro Vás vyhledat vhodné granty či investory, které by s rozjezdem Vašeho podnikání mohli pomoci. A jaké dotace či příspěvky na podnikání můžete využít? Pro více informací navštivte kategorii „administrace dotací“.


 

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE