Business Benefit

O NÁS

administrace dotací a projektových řízení

O společnosti Business Benefit s.r.o.

Ještě před vznikem společnost Business Benefit s.r.o. jsme se setkávali s mnoha podnikateli, kteří postrádali spolehlivého partnera zejména v oblasti dotací a služeb s tím souvisejících - počínaje poradenstvím, administrací dotací a konče projektovým řízením.  Proto jsme se rozhodli zaštítit svou předchozí praxi jménem společnosti Business Benefit s.r.o. a nabídnout tak podnikatelům, veřejným subjektům, ale i jednotlivcům komplexní služby v tomto oboru.  Naší primární činností je zpracování projektových žádostí pro získání dotace a jejich následná administrace, projektové řízení po celou dobu realizace projektu a to včetně všech podpůrných činností jako je například administrace veřejných zakázek, zpracování účetnictví projektu, povinné výstupy vůči poskytovateli dotace a pod. Další poskytovanou službou a v mnoha případech i nezbytnou pro získání dotace je kompletní zpracování podnikatelských záměrů, či zpracování jednotlivých částí podnikatelského plánu, dle  přesných potřeb zákazníka. To jsou analýza trhu, analýza konkurence, marketingová strategie, finanční plán či jiné části.

Komplexní služby zákazníkům:

-vedení účetnictví podniku,

- administrace veřejných zakázek,

- tvorbu webových stránek,

- finanční služby

- grafické a tiskařské služby

- ve spolupráci s našimi partnery zajistíme právní poradenství či zhotovení projektové dokumentace.

Zařazení těchto služeb se ukázalo být dobrým tahem a sklidilo u našich zákazníků a partnerů velký ohlas..


Závěrem:

Našim cílem je, aby každý zákazník u nás našel právě takové služby, které mu pomohou ušetřit čas a mohl tak být orientován pouze na cíle své vlastní společnosti.

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE