Business Benefit

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Zpracování mezd:

Zpracování mezd je činnost, při které po výpočtu hrubé mzdy a odečtení zákonných srážek (sociální a zdravotní pojištění, daň ze mzdy) a odečtení ostatních srážek (např. spoření, půjčky, životní a penzijní pojištění), je jejím výsledkem čistá mzda, resp. částka k výplatě. Berte to jako velice stručné vysvětlení výpočtu, protože vždy záleží na konkrétním případu. Čistá mzda musí být vyplacena každému zaměstnanci za odvedenou práci.

Personalistika a mzdy obsahuje tyto základní služby:

  • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků do 25 a nad 25 zaměstnanců
  • měsíční přehled mezd
  • výplatní pásky
  • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)
  • měsíční přehledy pro ZP a SSZ
  • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ
  • evidenční a mzdové listy
  • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci mezd:

  • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE