Business Benefit

MĚSTA A OBCE

Aktuální dotační možnosti

Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Navýšení sociální služby musí být v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.Cílem výzvy je podpora nové výstavby či rozšíření. ...více

Probíhá příjem žádostí
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Cílem výzvy je podpora nákupu nových automobilů pro poskytovatele sociálních služeb ...více

Příjem žádostí ukončen
Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Hlavním smyslem je zkvalitnění a humanizace prostředí služeb ...více

Probíhá příjem žádostí
Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Cílem výzvy je pořízení technologie s jejichž využitím je možné docílit zkvalitnění životních podmínek osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním. ...více

Příjem žádostí ukončen
Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

Po realizaci projektu musí dojít k navýšení poskytované služby o 5 klientů. Cílem je podpora výstavby, rekonstrukce a pořízení vybavení ...více

Probíhá příjem žádostí
Podpora mobility

Cílem je odstranění bariérového přístupu do objektů poskytující sociální služby. Realizace stavebních pozemních prací, instalace výtahů, plošin.. ...více

Příjem žádostí ukončen

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE