Business Benefit

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Probíhá příjem žádostí
Poskytovatel dotaceMinisterstvo pro místní rozvoj
Operační programPodpory obnovy a rozvoje venkova
Datum a čas zahájení příjmu žádostí12.10.2020 00:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí21.12.2020 12:00
Datum zahájení realizace projektu12.10.2020 00:00
Datum ukončení realizace projektu31.12.2022 23:59
Míra podpory80 % z uznatelných nákladů

min. 500 000,-
max. 5 mil. Kč
Forma podporyex ante
Území realizaceCelá ČR
Oprávnění žadateléobce do 3 000 obyvatel
Podporované aktivity- obnova školního hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy a obnova školní tělocvičny

- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
- oplocení, osvětlení školního hřiště, jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
- zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny
Povinné přílohy- výpis z katastru nemovitostí
- položkový rozpočet akce
- zřizovací listina
- usnesení a zápis zastupitelstva o schválení podání žádosti
- popis – prvek ekologického přínosu
- harmonogram
- popis projektu
- barevná fotodokumentace současného stavu
- části projektové dokumentace nebo technologický postup realizace akce
- pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad nebo v případě, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení vyjádření stavebního úřadu, že tato příloha je nerelevantní
Přílohydotace-b-podpora-obnovy-sportovni-infrastruktury-2021pdf.pdf

KOMENTÁŘE

Klikněte sem a napište zprávu...
Vložit
Storno

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE