Business Benefit

Covid - ubytování

Probíhá příjem žádostí
Poskytovatel dotaceMinisterstvo pro místní rozvoj
Datum a čas zahájení příjmu žádostí11.09.2020 00:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí30.10.2020 23:59
Datum zahájení realizace projektu14.03.2020 00:00
Datum ukončení realizace projektu24.05.2020 23:59
Celková alokace3 310 384 320 Kč
Míra podporyDotace je poskytnuta pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy bylo ubytovací zařízení (provozovna) z důvodu přijatých krizových opatření a mimořádných opatření uzavřena. Celkem se jedná max. o 72 dní v období od 14.3.2020 do 24.5.2020 včetně.
Forma podporyEx post
Typy podporovaných operacíHotel, nestátní lázeňská zařízení (dále jen NLZ) ***** - 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ **** - 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ *** - 300 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ ** - 200 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ * - 200 Kč
Hotel Garni - 250 Kč
Penzion, NLZ - 200 Kč
Kemp (ubytovací objekty) - 100 Kč
Chatová osada - 100 Kč
Turistická ubytovna / hostel - 100 Kč
Území realizaceCelá ČR
Oprávnění žadatelé- Fyzická osoba
- Právnická osoba

provozuje živnost ubytovací služby na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenské podnikání
provozuje hromadná ubytovací zařízení, které naplňuje vyhlášku č.501/2006 Sb.
provozuje hromadné ubytovací zařízení, které splňuje minimální parametry třídy ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Povinné přílohyPlatný certifikát hromadného ubytovacího zařízení zařazujícího do kategorie a třídy dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015 - 2020 nebo dle Asociace kempů ČR

KOMENTÁŘE

Klikněte sem a napište zprávu...
Vložit
Storno

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE