Business Benefit

MĚSTA A OBCE - aktuální výzvy

Podpora mobility

16.2.2021

Příjem žádostí ukončen

Cílem je odstranění bariérového přístupu do objektů poskytující sociální služby. Realizace stavebních pozemních prací, instalace výtahů, plošin.....

více »

Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

16.2.2021

Příjem žádostí ukončen

Cílem výzvy je podpora nákupu nových automobilů pro poskytovatele sociálních služeb...

více »

Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

16.2.2021

Příjem žádostí ukončen

Cílem výzvy je pořízení technologie s jejichž využitím je možné docílit zkvalitnění životních podmínek osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním....

více »

Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

16.2.2021

Probíhá příjem žádostí

Po realizaci projektu musí dojít k navýšení poskytované služby o 5 klientů. Cílem je podpora výstavby, rekonstrukce a pořízení vybavení ...

více »

Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

16.2.2021

Probíhá příjem žádostí

Navýšení sociální služby musí být v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.Cílem výzvy je podpora nové výstavby či rozšíření....

více »

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE