Business Benefit

ADMINISTRACE DOTACÍ

Administrace dotací

Na základě Vašich potřeb dokážeme vybrat vhodný dotační titul, který s Vaší spoluprací následně vypracujeme. O Váš projekt budeme pečovat od podání žádosti do posledního administrativního úkonu pro ukončení projektu.

Naše služby jsou určeny pro všechny typy příjemců dotací, tedy podnikatelské subjekty, neziskové organizace i obce, města a kraje.


Vzorový průběh získání dotace

 

Výběr vhodného dotačního titulu

- nezávazně a zdarma se s Vámi sejdeme za účelem konzultace projektového záměru

- na základě Vašich požadavků a oblasti projektového záměru vybereme nejvhodnější dotační titul

- ověříme všechny podmínky, náležitosti a rizika dotačního titulu, abychom předešli případnému vyřazení projektové žádosti na formálních nedostatcích či nesouladu projektové záměru s daným dotačním titulel

Příprava a podání projektové žádosti

- nastavíme závazný harmonogram prací na projektové žádosti tak, aby jsme ji stihli v předem nastaveném termínu podat

- vypracujeme projektovou žádost vybraného dotačního titulu, včetně všech povinných náležitostí a příloh projektové žádosti

- v předem nastavených konzultačních poradách budeme záměr s Vámi konzultovat pro případné úpravy či korekce projektové žádosti.

- podáme vypracovanou žádost ke schválení k poskytovateli dotace

* v rámci přípravy žádosti jsme připraveni vyřídit či připravit všechny povinné přílohy projektové žádosti např. založení nové společnosti, vypracování kompletního podnikatelského záměru,vypracování projektové dokumentace, zajištění banovního úvěru, právní služby při přípravě obchodních sluv a další přílohy, které budou poskytovatelem dotace poždadování.

Schválení projetové žádosti

- zrealizujeme v jednotlivých etapách všechny veřejné zákazky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, popřípade dle jednotlivých metodik zadávání veřejných zakázek podle podmínek dotace

- zpracujeme všechny žádosti o platbu, včetně všech podpůrných účetních dokumentů

- zpracujeme průběžné monitorovací zprávy projektu

- zpracujeme všechny případné oznámení o změnách projektu

- budeme monitorovat závazné termíny a plnění dotačních podmínek

- zpracujeme dokumenty k Záverečnému vyhodnocení projektu

Naším cílem těchto administrativních služeb je ušetřit Váš čas při studiu všech dotačních titulů a jejich podmínek, ale i eliminaci rizika případného krácení dotace nebo jejího odejmutí pro neplnění příslušných povinností. Nabízíme jak komplexní poradenství nebo jen poradenství částečné, dle vašich potřeb.

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE